Gröntickan visar sig

Nu har gröntickan visat sig igen i Blekinge. Naturskyddsföreningen i Ronneby har de senaste årena arbetat aktivt för att skapa goda förutsättningar för att växtplatserna kring Ronneby ska kunna fortsätta vara goda miljöer för gröntickan. Mer information om gröntickan hittar du hos t.ex. Länsstyrelsen             foto: Bengt Ignell

Läs mer