Gröntickan visar sig

Nu har gröntickan visat sig igen i Blekinge. Naturskyddsföreningen i Ronneby har de senaste årena arbetat aktivt för att skapa goda förutsättningar för att växtplatserna kring Ronneby ska kunna fortsätta vara goda miljöer för gröntickan. Mer information om gröntickan hittar du hos t.ex. Länsstyrelsen

 

grönticka2014

 

 

 

 

 

foto: Bengt Ignell

Aktivitetstips, Cradle to Cradle

I Ronneby byggs Sveriges hälsosammaste förskola, och en ny stadsdel, Kilen, som kommer att växa fram och ge mer tillbaka till omgivningen än den tar. Allt detta baseras på Cradle to Cradle, ett koncept för hållbar utveckling. Vår styrelseledamot, Laura Vidje, från Cefur (Center för forskning och utveckling i Ronneby) kommer att presentera vad Cradle to Cradle innebär i praktiken och hur Ronneby jobbar med detta unika koncept.

För mer info: http://www.ronneby.se/cefur . Plats: naturum i Brunnsparken.

Inspirationskväll kring grönt boende

 

 

 

 

Vi vill gärna tipsa er om en inspirationskväll den 26/3 16:30 hos Cefur, Ronneby kommun.

Titta gärna på bifogade inbjudan.
Det handlar framförallt om frågor kring gröna tak, förbättrad inomhusluft genom gröna väggar, enskilda avlopp, dagvattenhantering  mm.

Mer info finns på cefurs hemsida: ronneby.se/cefur

cefur

Hållbart byggande för Kilenområdet, Workshop

Den här veckan satsar Ronneby kommun på planering och utveckling av kvarteret Kilen. Under veckan pågår planerings- och utvecklingsmöten med arkitekter och planerare med massor av specialkompetens kring hållbart byggande från många olika länder. Ikväll, onsdag, kommer de att bjuda in allmänheten för att presentera en del av de ideer de har arbetat fram. Denna presentation är öppen för dem som önskar och kommer att äga rum i Soft Center kl 18.30. Allt kommer att ske på engelska. Bland de 20 deltagarna i workshopen finns två av våra lokal medlemmar med; Anders Larsson och Anna Vindelman. Dessutom finns Roland Gustavsson med. Kom gärna och lyssna. Det blir säkert intressant. En spetskompetens inom hållbart byggande som kan sätta Ronneby på kartan.