Kyrkogård ger liv åt märkliga gröna grodor

Det är arten Gölgroda som trivs i Bredåkra kyrkogårds dammar – en grodart som i vårt land främst finns utmed Upplandskusten. Den gröna ”Kallingegrodan” har en genetisk bild som tyder på att den har sina rötter söder om Östersjön och det är en gåta hur den har kommit hit. Uppgifter om förekomst här i trakten finns från början av 90-talet (Kjell Ohlsson, Hasselstad).

Foto: Robert Ekholm

Gölgrodan är en värmekrävande art som har sitt spel under maj- juni. Då blåser hanarna upp sina märkliga luftsäckar och avger knarrande och rapande ljud som är lätta att uppfatta. När vi idag lyssnar till de gröna ”Kallingegrodorna” bör vi hålla i minnet att det antagligen, enligt zoologen Kai Curry Lindahl, var en liknande kör som för över 300 miljoner år sedan ljöd från stenkolsträsken.

Foto: Robert Ekholm

Gölgrodan i Bredåkra är fridlyst liksom alla andra groddjur i vårt land (13 arter). De omfattas av artskyddsförordningen: SFS 2007:845. Om du stöter på gröna grodor på någon annan plats i vårt län är det av stort intresse att rapportera fyndet till Naturum i Ronneby Brunnspark, tel 0457 – 168 15 eller på artportalen.se.

Text: Bengt Ignell

Strandstädning på Gö

Tillsammans med Friluftsfrämjandet i Ronneby städade vi stränderna ute på Gö. Förvånansvärt mycket skräp hittades och städades bort.

Lördagen den 28 april var det dags att göra det fint ute på Gö. Vid tiotiden var det ett relativt stort gäng som samlats för att städa bort diverse skräp som fanns längs stränderna i närheten. Bengt I som ledde det hela började med att ge lite instruktioner för hur vi skulle sortera det vi hittade. Sedan delades halvön in i olika områden och vi begav oss ut åt olika håll för att samla det skräp som vi hittade.

Det dröjde inte länge innan säckarna började fyllas med plast, PET-flaskor, glasbuteljer och annat som hittades. Med fyllda säckar och bärandes på en del annat bråte tog vi oss tillbaka till parkeringen. Här sorterades avfallet upp i brännbart, glas och metall. Den stora containern som Miljöteknik ställt till förfogande var vid dagens slut riktigt välfylld. Ett par soptunnor var fylldes med glas och metall.

Efter ett par timmars städande var det dags för paus. Vi slog oss ner vid badplatsen och historier om vad som hittats och släpats till containern gjorde att stämningen var god. Efter att energiereserverna fyllts på var det några som gav sig ut på nya städrundor, medan andra gav sig iväg på andra äventyr i det vackra vädret.

Arrangemanget hade också annonserats som ett så kallat CITO-event bland geocachare. Ett CITO-event är en träff där de som sysslar med geocaching träffas och tar hand om vår natur, som t.ex samla skräp eller röja leder eller liknande. Här var det god uppslutning och skattletare från både när och fjärran deltog ivrigt i att leta skräp och prata om olika geocachingäventyr man varit ute på.

Vi som var där hade en riktigt trevlig stund i vårvärmen, samtidigt som det värmde att göra göra lite nytta för djur och natur.

 

Text och bild med tillstånd lånat av Friluftsfrämjandet i Ronneby.

Strandstädning på Gö

Lördagen den 28:e april städar vi i naturreservatet på Gö udde. Alla är välkomna att hjälpa till att hålla stränderna vackra att se på och säkra för både oss och djuren.

OBS! I vårt tryckta program blev det fel – där står söndagen den 28:e, men det är enligt ovan lördagen den 28:e. 

Städningen pågår mellan 10.00 och 14.00 och samåkning organiseras vid Ronneby stadshus kl. 9.30.

Ta gärna med fika.

Välkommen!

Kontaktperson: Bengt Ignell – 076-8636217 / 0457-46 00 39

Läs mer: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/strandstadning-pa-go

Årsstämman 2018

Välkomna till årsstämman för naturskyddsföreningen i Ronneby 2018. Vi träffas kl 16 den 11/3 på Lugnevi. Vi inleder kl 16 med att tillsammans med friluftsfrämjandet njuta av ett bildspel av Robert Ekholm. Därefter fikar vi och har sedan årsstämman. Varmt välkomna önskar styrelsen.

Gröntickan visar sig

Naturskyddsföreningen i Ronneby har de senaste åren arbetat aktivt för att skapa goda förutsättningar för att växtplatserna kring Ronneby ska kunna fortsätta vara goda miljöer för gröntickan. Mer information om gröntickan hittar du hos t.ex. Länsstyrelsen

 

grönticka2014

 

 

 

 

 

foto: Bengt Ignell