Backsvaleprojektet

Backsvalor, Foto Robert Ekholm

Projektansvarige Sven Svensson berättar om projektet. Klicka här för att ladda ned hela artikeln i PDF-format.

Idén till varaktig häckningslokal för backsvala kläcktes under ett samtal med Roland Ferm som körde hjullastare i en grusgrop norr om Ronneby. Statens Fortifikationsverk ägde marken där gropen låg, året var 2013 och 4 par backsvalor häckade detta år i en hög i grusgropen.

Idén var att bygga en fyrkantig grushög, där man ställer högen lodrät och lägger justermassorna på andra sidan högen. Denna justering görs varje år och möjliggör häckning obegränsad tid framåt. Se ”Ritning över den färdiga anläggningen” nedan.

Backsvalor, Foto Robert Ekholm

Historik

2014 häckade 13 par i grusgropen. Vi beslöt att försöka köpa in den grushög som svalorna häckat i och att lägga försöket på denna plats. Vi försökte sälja idén till Länsstyrelsen, arten var ju rödlistad, men det fanns inga pengar att tillgå. Vi tog kontakt med F17 och Statens Fortifikationsverk om tillstånd att få ha anläggningen på deras mark. Garnborns Åkeri, vars dotterbolag Ronneby maskin och grus ägde högen, lovade att inte sälja högen tills vidare.

2015 häckade 50 par. Försvarets miljöavdelning var väldigt intresserade av projektet och lyckades utverka medel till inköp av 8000 kubikmeter sand. Även Länsstyrelsen skrapade ihop pengar till 300 kubikmeter.

2016 häckade 28 par. Vi sökte medel hos Alvins fond och fick 30 000 kr. Försvaret gick in med ytterligare 25 000. Vi hade nu medel till att köpa in ytterligare 370 kubikmeter och Djurskyddet Ronneby skänkte 3000 kr. Nu fanns totalt 1470 kubikmeter, det vill säga den mängd vi hoppats på men knappt vågat tro.

Den 16:e december 2016 kördes det sista perfekta grusen på plats och försvarets hjullastare fick öva avancerad högläggning. Projektet var i hamn.

I april 2017 häckade 74 par i högen.

2018 var anläggningen helt klar och cirka 85 par häckade.

Häckningsplatsen, Foto Robert Ekholm

Projektet

Syftet med projektet är att ge backsvalan en fast och säker häckningslokal år efter år för en billig penning.
Detta är en försöksanläggning. Erfarenheterna från denna skall delges intresserade som Naturvårdsverket, länsstyrelser, naturskyddsföreningar, ornitologer, djurskyddsföreningar med flera.

I takt med att befintliga befintliga grustäkter läggs ned och mycket få nya kommer att öppna kommer backsvalan att försvinna. Den är rödlistad redan idag, och framtiden vågar vi inte ens tänka på. Men det skall vi göra.

Planerar man sådan backsvalehögar i tid, helst innan, grustäkten är avslutad, så är det mycket att vinna – rätt material, högen hinner packa sig, inga transportkostnader, kombinationer med andra naturvärden och en glad täktägare som kan lämna något fint efter sig. Man kan då också kombinera med vattenspegel, grodor, sandödla, solitärbi till en låg kostnad.

Häckningsplatsen, Foto Robert Ekholm

Märk dock: rätt material till högen, relativt öppet landskap med 1,5 hektar helt öppet runt högen.

Kostnader för anläggning av vår häckningsplats har varit de absolut minsta möjliga.

Sandinköp av ca 1470 m3 à 120 kr/m3 blir 170 000. Planeringskostnad och interna transporter = 0 kr. Försvaret har utfört dessa som utbildning av sina maskinförare. Markhyra är 0 kr. Marken upplåts av Fortifikationsverket.

Vår grusleverantör, Ronneby Maskin & Gru AB (Garnborns Åkeri) har visat stort intresse och hjälpt oss med bra pris m.m.

Minimistorlekarna på en fungerande anläggning är 1000 m3, men bör helst vara på 1500 m3 eller större och kan då rymma 130 häckande par.

En anläggning på 1500 m3 kostar då mellan 180 000 och 300 000 kronor beroende på vilka förutsättningar som finns.

Anläggningen blev helt klar våren 2018. I år häckade ca 85 par + 15 andra häckningar.

I år tog det 8 timmar att justera bobranten och köra upp massorna på baksidan.

Ansvariga för skötsel och tillsyn är Skogsgrupp Ronneby och Naturskyddsföreningen i Ronneby.

Projektledare är Sven Svensson. Har ni frågor om Backsvalor eller tänker anlägga en anläggning för backsvalor så ställer jag gärna upp med råd och anvisningar.

Gör vi inget för att hjälpa Backsvalan kommer den att försvinna från stora delar av vårt land.

VI följer upp detta projekt kontinuerligt här på Ronneby Naturskyddsförenings hemsida.

Vid frågor, kontakta Sven Svensson på 0720 674011.

Ronneby 2018-09-08
Sven Svensson

Backsvalor, Foto Robert Ekholm

Ritning över den färdiga anläggningen

Vi har anlagt en grushög på ca 1720 m3. Högen har en högsta planhöjd på ca 4,5 meter och är nästan fyrkantig. Ena sidan är bo-sida, en lodrät vägg. Motsatt är kilformad och tjänstgör som uppfart.


Materialet består av sand från 0 till 8 mm i lämplig blandning – mo, finsand, sand. Materialet får ej innehålla för mycket lera eller vara för rent från mindre partiklar.

Skötsel

Justering av branten måste göras varje år i april, eftersom bobranten måste ställas lodrät efter vinterns erosion. Grus förs upp på rampsidan av högen och används för att bygga på och skapa en plan och lodrät yta som gör att regn och snö sedan packar högen. För att skynda på packningen av materialet kan man vattna högen, och därmed hindra den lodräta boväggen från att rasa.


Om man bygger högen från början, på ny plats, börjar man bygga lager efter lager. Man packar mellan lagren med hjullastare genom att köra över högen ett flertal gånger tills man nått rätt höjd. Nästa vår ställer man sedan sidan A lodrätt och justerar högen, som då är väl packad.

Arbetet att justera den lodräta väggen tog undertecknad 8 timmar, plus 4 timmar med en hjullastare för att skapa en ny bobrant och köra upp schaktmassor om ca. 120 m3 på högens baksida. Minst ett hektar mark runt högen skall hållas öppen.

Anläggningen är belägen i Ronneby, nära flygflottijlen F17:s landningsbana, på den västra sidan. Marken ägs av Fortifikationsverket, dvs. staten.

———

Vårt arbete har även tidigare uppmärksammats i pressen

Backsvalor, Foto Robert Ekholm