Styrelse och kontaktpersoner

 

Styrelse 2023

Ordförande
Anders Jönsson bustorp123@gmail.com 0708-780152

Vice ordförande
Hans-Olof Mattsson hans.olof.mattsson@gmail.com 0730-69 70 07

Sekreterare samt ledamot
Anders Gunnarsson garnanas@outlook.com 0700-90 94 95

Kassör samt ledamot
Paul Ericsson palleericsson79@gmail.com 0702-550 119 

Ledamöter
Karin Lundberg, lundbergkarin26@gmail.com
Robert Ekholm, ekholm.robert@gmail.com 0732-009694
Sven Svenson, svensven47@hotmail.com 0720-674011

Suppleanter
Bengt Ignell, bengt.o.ignell@gmail.com 0457-46 00 39
Agneta Wester, agneta.wester@hotmail.com 0709-23 86 83
Ola Gustafson, mejl@olagustafson.se 070-35 14 305
Annika Hultén, annika.hulten@icloud.com

Kontaktpersoner

Fågelskydd
Bengt Ignell 0457-460039

Backsvalor
Sven Svensson 0720-6740011

Handla Miljövänligt
Agneta Wester agneta.wester@capio.se 0709-23 86 83

Södra Brunnsskogen
Hans-Olof Mattsson, 0730-697007

Skogsfrågor
Bengt Ignell, 0457-460039

Havsfrågor
Robert Ekholm, 0732-009 694

Svamp och Flora
Bengt Ignell, 0457-460039

Valberedning
Leif Törnkvist
Ingemar Månsson

Webbsida
Annika Hultén, 070-5361051