Styrelse och kontaktpersoner

Styrelse (2017)

Ordförande
Anders Jönsson anders.jonsson@ronneby.se 0708-780152

Vice ordförande
Robert Ekholm ekholm.robert@gmail.com 073-200 9694

Sekreterare samt ledamot
Anders Gunnarsson garnanas@outlook.com 0700-90 94 95

Kassör samt ledamot
Paul Ericsson palleericsson79@gmail.com 0702-550 119 

Övriga Ledamöter
Karin Lundberg, 998lundberg@gmail.com
Hans-Olof Mattsson hans.olof.mattsson@gmail.com 0730-69 70 07
Sven Svensson svenai47@hotmail.com 0720-674011

Suppleanter
Bengt Ignell bengt.o.ignell@gmail.com 0457-46 00 39
Carin Collin carincollin77@hotmail.com
Linnea Evefalk lilnneaevefalk@gmail.com
Leif Törnqvist leiftornqvist8@gmail.com 0457-410 90
Agneta Wester agneta.wester@capio.se 0709-23 86 83

Kontaktpersoner

Fågelskydd
Bengt Ignell, 0457-460039

Backsvalor
Sven Svensson, 0720-6740011

Handla Miljövänligt
Agneta Wester agneta.wester@capio.se 0709-23 86 83

Södra Brunnsskogen
Hans-Olof Mattsson, 0730-697007

Skogsfrågor
Bengt Ignell, 0457-460039

Havsfrågor
Robert Ekholm, 0732-009 694

Svamp och Flora
Bengt Ignell, 0457-460039

Valberedning
Leif Nilsson, 0457-27284
Judith Skörsemo, 0457-81353